แดงต้อย แก้วนิยม

แดงต้อย แก้วนิยม ในอดีตจะโดดเด่นมากเป็นทั้ง
ดาวเด้น และแสดงละครเพลงเป็น ลูกครูสุรพล
อาทิ เรื่อง...นำตาจ่าโท / ลูกแก้วเมียขวัญ / พ่อค้า
ขนมปลากริม...บันทึกเสียง ไว้เพลงเดียว คือ
เพลง ถึงไม่รักก็ไม่ลืม ครูสุรพลแต่งให้แต่เพลงนี้
ไม่ได้ตัดออกมาเป็นแผ่นเสียง
นอกจากนี้คุณแดงต้อย ยังเป็น ที่มาเพลงดังเพลง
หนึ่ง นั่นคือ...หัวใจเดาะ
ปัจจุบัน คุณ แดงต้อย พักอยู่แถวลาดปลาเค้า 63
เปิดร้านอาหาร(ขอบอกว่า สุกี้ ฝือมือของอาแดงต้อย
รสชาติไม่เป็นสองรองใคร)

คัดลอกมาจาก....http://www.pisutshop.com/webboard_detail.asp?TopicID=1305

 
 
 
กลับหน้าแรก