คลิปมหกรรมนักร้องลูกทุ่งไทยครั้งที่13.
เพลงลมหนาว ขับร้องโดยคุณอรุณี ขวัญบัว
เพลงเรียมสะอึ้น ขับร้องคุณดรุณี ขวัญบัว
เพลงด่วนพิศวาส ขับร้องโดยคุณผ่องศรี วรนุช
เพลงกอดหมอนนอนหนาวขับร้องโดยคุณผ่องศรี วรนุช
เพลงกำแพงเงินขับร้องโดยคุณศักดิ์ โกศล
เพลงฝันถึงวิมานขับร้องโดยคุณศักดิ์ โกศล
เพลงปัญหาหัวใจขับร้องโดย คุณละอองดาว-สะกาวเดือน
เพลงเด็กท้องนาขับร้องโดยคุณละอองดาว-สะกาวเดือน
เพลงสาวบ้านนาขับร้องโดยคุณภาวนา ชบาไพร
เพลงดัชนีขอลาขับร้องโดยคุณภาวนา ชบาไพร
เพลงอย่าหลวงบางกอกขับร้องโดยคุณโฆษิต นพคุณ
เพลงลั่นทมขับร้องโดยคุณโฆษิต นพคุณ
เพลงบางกอกน้อยขับร้องโดยคุณชัยชนะ บุณนโชติ
เพลงใจนางเหมือนทางรถขับร้องโดยคุณชัยชนะ บุญนโชต
ดูหน้า2.